dijous, 8 de maig de 2014

SALVADOR SUNYER DE BITÓ PRODUCCIONS ENS PARLA DEL TEMPORADA ALTA


“La gestió cultural és com qualsevol altra gestió, la diferència és que la cultural és molt més interessant”. Amb aquesta frase Salvador Sunyer ens presenta la seva feina a Bitó Produccions.

  Bitó Produccions és una empresa que va néixer a Salt (Girona) i que gestiona diversos esdeveniments culturals que s’organitzen a diferents llocs, però el territori on especialment l’empresa organitza més activitats és a Catalunya. De manera particular es dediquen a la producció i gestió de diferents arts escèniques, intentant trobar una forma mixta dels models concrets de gestió que existeixen: el model anglosaxó i el model europeu-continental.
D’una banda, dins del model anglosaxó la demanda cultural surt del reclam dels ciutadans, i l’estat els dóna suport econòmic per tal de permetre que els impostos es desgravin. Així, la cultura depèn de les empreses privades, no hi ha subvencions de l’estat. D’altra banda, dins del model europeu-continental, el poder polític decideix com funcionarà la cultura d’un país, i per consegüent quins seran els fonaments que la definiran.

  Certament, la crisi que afecta econòmicament a nivell mundial, però sobretot europeu, ha propiciat que la falta de recursos monetaris exhaureixin el model europeu-continental. Per aquest motiu la cultura que trobem actualment, i amb la que ens hem estat topant els darrers anys, és més general i menys sofisticada.
Bitó Produccions creu que hi ha coses que han de ser públiques -com l’educació o les sales d’exposicions-, però que haurien de gestionar-se de manera privada. Aquesta és la fórmula en la que s’ha especialitzat Bitó Produccions, i així, en aquest mateix marc, l’empresa duu a terme -de manera compartida-, el festival de teatre Temporada Alta.

  En aquests moments el Temporada Alta està considerat un dels festivals de teatre més importants de l’Estat Espanyol i també d’Europa. En la seva primera edició el festival comptava amb quatre actuacions, més tard, al 2013, ja en tenia vuitanta vuit. L’any 1992 el pressupost era de 6000 euros, i al llarg dels anys ha anat creixent de la mateixa manera que ho ha fet el reconeixement del festival en si, que ja compta amb el premi nacional de cultura i s’ha convertit en un festeig on tothom hi té cabuda.

  Les línies de creació del Temporada Alta tenen com a objectiu obrir les portes de Catalunya i de l’Estat Espanyol al teatre independent, per tal d’esdevenir motor de creació escènica de les Comarques Gironines, ajudant a que no només es facin espectacles nous, sinó que a més a més, s’estrenin a Girona i augmenti el reconeixement de la demarcació a diversos llocs del món. En aquests moments Catalunya és molt potent quant a producció de text teatral, però intentar que a fora es reconeguin les produccions catalanes i que també tinguin sortida més enllà de l’Estat Espanyol és una feina important i necessària a llarg termini. Buenos Aires i Berlin són els llocs de producció teatral més importants del moment, és per això que cal internacionalitzar la marca Temporada Alta i aconseguir sponsors internacionals.

  El Temporada Alta compta amb un ventall molt ampli de propostes que reuneix també un públic molt variat. La manera de comunicar-se amb la gent, però, ha canviat. Abans era suficient fer una roda de premsa i publicar un anunci al diari per tal donar per fet l’apartat de comunicació, però actualment, amb l’arribada i el desenvolupament dels nous adveniments tecnològics, és important saber utilitzar les formules 2.0.

  Els esforços de màrqueting s’han de basar en fer que l’espectador que consumeix teatre en torni a consumir més, la qual cosa demana o exigeix tenir una base de dades molt àmplia, i també, intentar fer propostes de forma individual de cara als clients del festival. Vendre cultura no atipa al ciutadà: quanta més en consumeixes més en vols. Es tracta de crear i ampliar una necessitat. La comunicació cada vegada s’ha de fer per vies més estranyes. És a dir, per parlar amb el ciutadà has d’entrar dins del seu terreny, i això implica conèixer tots els terrenys dels tots els ciutadans als que es vol vendre el Temporada Alta. Tanmateix cal tenir present als consumidors habituals, considerant que el millor propagandista és aquell que ja et coneix.

  Des de Bitó Produccions consideren important fer un balanç artístic amb valoració tant positiva com negativa per tal d’explicar correctament la repercussió econòmica que ha tingut el festival. S’han d’explicar a la societat els motius pels quals han participat amb els seus impostos en un esdeveniment d’aquesta mida. Així com també és important gestionar els projectes a tres o quatre anys vista, a fi d’esbrinar de manera progressiva a on vols arribar i com ho vols fer. Amb la finalitat de tenir l’oportunitat de rectificar si és necessari.
No solament això, sinó que també és molt important tenir en compte totes les àrees: la programació de la part artística, la gestió i l’administració, la comunicació, la tècnica, la producció i el màrqueting... I fer-les treballar de manera conjunta.

  Aquest tipus d’esdeveniments sorgeixen d’iniciatives culturals que tenen com a requisit primer l’acció d’equivocar-se. S’han de córrer riscos i fallar de tant en tant a fi de corregir errors i tenir l’oportunitat de millorar-los.

Núria Olivé, Megan Descayre, Eduard Serra, Daniel Torrente i Marc Surià

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada